Danh mục: Tập huấn

Ảnh đẹp

15/03/2017

               DANH SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC THÀNH                    THAM GIA DỰ THI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HSTH                                                                         NĂM HỌC 2016-2017 STT          Họ và tên   Chức vụ CV  trong đoàn Ghi chú 1 Nguyễn Thị Thơm Hiệu trưởng Trưởng đoàn   2 Đoàn Thị Thơm Phó hiệu trưởng Phó trưởng đoàn … Continue reading Ảnh đẹp